Welkom op de site van CIMW

CCV vzwDe Crohn- & Colitis ulcerosa Vereniging vzw is een patiëntenvereniging voor mensen met chronisch inflammatoir darmlijden. De vereniging tracht te beantwoorden aan de sociaal-maatschappelijke behoefte van personen met een chronische ontstekingsziekte van de darmen en van de personen uit hun naaste omgeving (ouder, partner, gezin, vriend,…). De Crohn- & Colitis ulcerosa Vereniging vzw is een belangrijke bron van informatieverstrekking (via het driemaandelijks tijdschrift Crohniek, de website, infosessies,…) Dank zij de nauwe samenwerking met de leden van de eigen Medische Adviesraad (hierin zetelen professoren en artsen uit alle Vlaamse provincies) kan de vereniging beschikken over correcte en up-to-date medische informatie.

Website    Terug

To Top